Opzet

Basis filosofie

Vakinhoudelijke cursussen zijn nuttig, als je beter wilt worden in het vakgebied wat je leuk vindt. Voor het ontwikkelen van vaardigheden waar je zwak in bent en die je niet leuk vindt zijn zijn cursussen heel ineffectief.

Als je een medewerker op cursus stuurt, doe dat dan voor het versterken van waar hij/zij goed in is en waar zij beter in wil worden. Dan heb je als bedrijf het meeste resultaat van een cursus of training.

De trits PitchTrainCursusTraningQuickScan en Implementatie richt zich respectievelijk op: Kennismaken, Leren, Oefenen, Ervaren in de eigen onderneming en Bedrijfsbreed alle voordelen benutten.

PitchTrain

Een PitchTrain is gericht op kennismaken.

Heb je bijeenkomsten met klanten en/of medewerkers?
Zo kun jij, je medewerkers en/of ook je klanten kennismaken en het zelf ervaren.
Vraag ons om die op een leuke manier aan te vullen met leerzame informatie. >>>

Cursussen

Een Cursus is gericht op het leren.

Per onderwerp nemen de cursisten kennis van de voor het thema van belang zijnde informatie tot zich. >>>

Trainingen

Een Training is gericht op oefenen: aan de hand van voorbeeld situaties ervaring opdoen om de lesstof daadwerkelijk toe te passen.

Aan de hand van (zelf) ingebrachte cases, gaan cursisten in een training zelf aan de slag. Individueel en gezamenlijk werken zij in een workshop achtige omgeving, aan de opgaven. Zo leren zij niet alleen, door het kennisnemen van de stof, maar ook door het zelf te doen. >>>

QuickScan

De QuickScan richt zich op ervaren of de aanpak werkt voor jouw organisatie.
Een beperkte groep medewerkers van je organisatie, gaat voor een door jou aangegeven opgave, met het geleerde concreet aan de slag.

Met een QuickScan kun je binnen een specifiek thema of groep medewerkers binnen je onderneming ervaren of deze manier van werken jouw bedrijf de voordelen biedt die je verwacht. >>>

Implementatie

Als de QuickScan een positieve resultaat oplevert kan, met draagvlak van de scan-groep, een organisatie brede implementatie, effectief leiden tot resultaten. Professionals kunnen het geleerde nu binnen de organisatie doelgericht inzetten. >>>

Leergangen

Kijk verder met welke leergang jij, of jouw organisatie, een stap verder kunt komen